Zapraszamy do kontaktu telefonicznego: +48 34 3276947 lub mailowego: wiecha@wiecha.czest.pl w celu poznania naszej oferty.

Formalności i prace wymagane przy wznoszeniu budynków użyteczności publicznej

W zależności od tego, jaki typ budynku ma zostać wzniesiony, formalności oraz zakres wykonywanych prac może się nieco różnić. Budynki użytku publicznego najczęściej kojarzone są z różnego rodzaju instytucjami jak szkoły czy biblioteki. Pod pojęciem budynku użytku publicznego rozumie się również różnego rodzaju lokale handlowe, usługowe czy biurowe. Warto wiedzieć, że decydując się na budowę tego typu, należy najpierw załatwić różne pozwolenia i formalności. Dzięki temu cały proces wznoszenia budynków przebiegnie bez komplikacji.

Jakie formalności są wymagane przy wznoszeniu budynków użytku publicznego?

Ze względu na dosyć zawiłe procesy i formalności, a także konieczność posiadania odpowiedniej wiedzy, budową obiektów publicznych zajmują się profesjonalne przedsiębiorstwa budowlane. Dzięki ich dużemu doświadczeniu wszelkie prace trwają stosunkowo krótko, a budynki zostają oddane do użytku zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Należy pamiętać, że cały proces musi być zgodny z zapisami prawa budowlanego.

Formalności związane ze wznoszeniem budynków publicznych określone są przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych budynków i ich usytuowania. Wymogi te dotyczą między innymi bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego oraz dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Co jeszcze trzeba wiedzieć o budowie obiektów publicznych?

Do budowy obiektu publicznego konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Niezbędny jest również projekt zagospodarowania terenu, projekt techniczny oraz projekt architektoniczno-budowlany. Po ich zatwierdzeniu i otrzymaniu pozwolenia na budowę przedsiębiorca może rozpoczynać proces wznoszenia budynku użyteczności publicznej.