Zapraszamy do kontaktu telefonicznego: +48 34 3276947 lub mailowego: wiecha@wiecha.czest.pl w celu poznania naszej oferty.

Jak przebiega proces renowacji obiektów zabytkowych?

Obiekty zabytkowe mają bardzo duże znaczenie dla danego kraju. Są one swego rodzaju dziedzictwem kulturowym, często mówiącym o zmianach, jakie przechodziło dane państwo. Zabytki są równie ważnym elementem dla turystyki, która w dużej mierze opiera się na odwiedzaniu obiektów zabytkowych i opisywaniu ich historii. Wraz z biegiem czasu nawet najlepiej zachowane budynki ulegają zniszczeniu. Aby przywrócić im dawny wygląd, przeprowadza się ich renowację.

Na czym polega renowacja obiektów zabytkowych?

Podczas renowacji budynków brakujące elementy architektury zostają odtworzone, natomiast uszkodzone części poddaje się naprawie. Renowacje zabytków przeprowadzane są przez profesjonalne firmy, mające spore doświadczenie w tej dziedzinie oraz niezbędną wiedzę, dzięki czemu odnowione budynki wyglądają jak dawniej. Bardzo często podczas renowacji wzmacnia się konstrukcję, dzięki czemu obiekt staje się bezpieczny dla przebywających w nim osób.

W zależności od konkretnego przypadku, renowatorzy nie tylko odnawiają fasadę budynku, ale także zajmują się wymianą okien i drzwi, naprawą elementów konstrukcyjnych, odnową tynków, naprawą murów i ścian czy obróbką blacharską. Podczas renowacji specjaliści podchodzą do każdego obiektu bardzo indywidualnie, dobierając odpowiednie metody pracy. Warto pamiętać, że prace renowacyjne muszą odbywać się pod nadzorem konserwatora zabytków.

Jak przebiega renowacja obiektów zabytkowych?

Przed rozpoczęciem prac konieczne jest wykonanie inwentaryzacji oraz analizy stanu obecnego. W ich trakcie wykrywane są problemy powodujące niszczenie budynków jak na przykład zaburzona równowaga kwasowa, wykrycie mikroorganizmów lub za duża wilgotność ścian. Następnie specjaliści dobierają odpowiednie produkty, które pozwolą na odtworzenie efektu osiągniętego wiele lat temu i zapewnią odpowiednie odprowadzanie wilgoci. Dopiero po skompletowaniu całego sprzętu można przejść do konkretnych działań.

Na początku usuwa się warstwę tynku, a następnie naprawia się spoiny oraz fragmenty muru. Kolejnym krokiem jest odtworzenie izolacji poziomej oraz rekonstrukcja zewnętrznej części muru. Ostatnim etapem jest wstawienie nowych okien i drzwi, a także reperacja lub wymiana elementów blaszanych.