Zapraszamy do kontaktu telefonicznego: +48 34 3276947 lub mailowego: wiecha@wiecha.czest.pl w celu poznania naszej oferty.

Zasady wyburzania obiektów budowlanych

Czasami zdarza się tak, że na działce czy w innym miejscu znajduje się obiekt, który nie nadaje się do remontu, a do tego zagraża bezpieczeństwu. W takich przypadkach konieczne jest zlecenie usługi wyburzania. Należy jednak pamiętać, że nie można tego zrobić bez uzyskania stosownego pozwolenia. Dodatkowo takie prace są niezwykle wymagające i niezbędne jest zastosowanie specjalistycznego sprzętu. W dzisiejszym wpisie umówimy, jakimi zasadami bezpieczeństwa należy się kierować, wyburzając obiekt budowlany, gdzie zgłosić taki zamiar i kto może się tym zająć.

Co należy zrobić przed rozpoczęciem prac wyburzeniowych? 

Pierwszą kwestią, o którą należy zadbać, decydując się na wyburzenie obiektu budowlanego, jest uzyskanie pozwolenia. O obowiązku możemy przeczytać w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku. Mowa tutaj o zezwoleniu właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej. Istnieje kilka przypadków, w których dokument nie jest potrzebny: budynki o wysokości mniejszej niż 8 metrów, budynki o powierzchni do 35 m2, które znajdują się w gospodarstwie rolnym i obiekty małej architektury, które nie wymagały pozwolenia na budowę. W takich przypadkach mimo wszystko należy zgłosić zamiar rozbiórki i określić zakres i sposób przeprowadzanych prac.

Komu zlecić przeprowadzenie prac i jak zadbać o bezpieczeństwo? 

Bez względu na to, jaki budynek będzie wyburzany, konieczne jest zastosowanie specjalistycznego sprzętu. Usługę najlepiej zlecić firmę, która się tym zajmuje, a prace przeprowadzą doświadczone osoby z odpowiednią wiedzą i w razie potrzeby przygotują teren pod budowę domu. Podczas wyburzenia należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach:

  • odłączeniu budynku od sieci przemysłowych: elektrycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej, cieplnej i gazowej,
  • zabezpieczeniu pracowników w środki ochrony indywidualnej, czyli hełmy, okulary, rękawice i szelki,
  • przedstawieniu pracownikom dokładnego przebiegu prac,
  • przerwaniu prac na wypadek zerwania się silnego wiatru albo przebywania pracowników na najniższych kondygnacjach budynku.

Oprócz wymienionych wyżej zasad warto zadbać też o regularne wywożenie gruzu, a w szczególności o usuwanie go z poszczególnych kondygnacji budynku.